อัลติเมท ดิสเคานท์

ULTIMATE DISCOUNT (UD)

ยินดีต้อนรับลูกค้าและผู้ที่สนใจทุกท่าน

UD เป็นร้านค้าออนไลน์สมัยใหม่ โดยบริษัท เอคเซนทริค เอเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีควบคุมเครื่องปรับอากาศที่กำลังได้รับความนิยม ขอนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการซื้อแอร์ใหม่ โดยเปรียบเทียบกับวิธีการในปัจจุบันดังต่อไปนี้

ซื้อในห้าง ร้านค้ารายย่อย จากออนไลน์

ลูกค้าหาซื้อแอร์ได้ทุกรุ่นทุกแบบ ได้ในราคาที่เปรียบเทียบแล้ว แต่มีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพกับบริการหลังการขาย และลูกค้าไม่มีอำนาจต่อรองมากนัก

ซื้อจาก ULTIMATE DISCOUNT (UD)

มีสินค้าเฉพาะรุ่นที่เป็นที่นิยม ลูกค้าจะได้สินค้าที่ราคาถูกกว่าราคาขายปลีกทั่วไป เนื่องจากราคาขายใกล้เคียงกับราคาโรงงาน และยังมีสินค้าคุณภาพเดียวกันที่ตัดออกจากล็อตมาแจกลูกค้าฟรี คุณภาพและบริการหลังการขายดูแลโดยบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพกว่า

วิธีการซื้อ มีลักษณะขายเป็นรอบ รอบละ 15 วัน ปิดการขายวันที่ 15 และวันสิ้นเดือน ประกาศโฆษณาใน Social media กระแสหลัก

สินค้าในรอบ 16-31 พค. 2021 นี้ได้แก่

mitsubishi

MITSU 09

mitsubishi

MITSU 12

mitsubishi

MITSU 18

daikin

DAIKIN 09

daikin

DAIKIN 12

daikin

DAIKIN 18

เรายังมีบริการอื่นฯ เช่น การจัดส่ง การจ่ายผ่านบัตรเครดิต การติดตั้ง ซ่อม การบำรุงรักษาแอร์ตามรอบ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แอร์อย่างถูกวิธี หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อประหยัดพลังงานกว่าแอร์ปกติ เป็นต้น

1. กติกาหลัก

1.1 ราคา รอบขาย

1.1.1 บริษัทฯ จะแสดงราคาสินค้าเริ่มต้นในเวป www.eccentric-energy.com ซึ่งราคาที่แสดงเป็นราคาขายหน้าบริษัทฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
1.1.2 บริษัทฯจะประกาศรอบการขายเดือนละสองรอบ (รอบแรกเริ่มวันที่ 1-15 รอบที่สองเริ่มวันที่ 16-วันสิ้นเดือน) และสินค้าที่จะขายในรอบ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันทุกรอบ
1.1.3 ราคาสินค้าเริ่มต้นวันเปิดจอง เป็นราคาใกล้เคียงท้องตลาด
1.1.4 บริษัทฯ จะลดราคาสินค้ารายวันทุกวันจากราคาเริ่มต้นเมื่อมียอดจองเพิ่มขึ้น
1.1.5 ราคาขายวันปิดรอบจะลดลงทุกวันเมื่อมียอดจองเพิ่มขึ้น ราคาของแต่ละวันและจำนวนยอดจอง จะประกาศภายใน 11:00 น.ของวันถัดไป
1.1.6 บริษัทฯ หยุดทำการในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

1.2 การสั่งซื้อ การชำระเงิน การลงทะเบียน

1.2.1 ลูกค้าสามารถจองสินค้าโดยวางมัดจำ 10% ของราคาเริ่มต้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ก่อนเวลา 15:00 น. จึงถือเป็นการจองที่สำเร็จในวันนั้น และส่งสลิปการโอนเงินมาทาง Line AD สินค้าแต่ละชิ้น จะได้รับหมายเลขตามลำดับเริ่มจาก 1
1.2.2 เมื่อวางมัดจำแล้ว ให้ลูกค้าลงทะเบียนโดยกรอกชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี รวมทั้งแผนที่ หรือสถานที่ในการจัดส่ง หรือ Location ใน Line AD หรือในระบบฯ
1.2.3 การสิ้นสุดรอบ โดยปกติคือวันปิดรอบ หรือหากมีสินค้าในจำนวนจำกัด บริษัทอาจแจ้งเป้าหมายจำนวนเครื่องล่วงหน้า หรือตามเวลาและเหตุอันควร หรือเหตุผลอื่น หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ
1.2.4 ในกติกาที่ประกาศนี้ ลูกค้ายอมรับราคาสินค้าที่ประกาศในวันสิ้นสุดรอบโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
1.2.5 เมื่อสิ้นสุดรอบ ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้ ให้ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าภายใน 1-3 วัน หากช้ากว่ากำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ
1.2.6 กรณีการชำระโดยการโอนเงิน
การชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดและส่งสลิปใบโอนเข้ามาทาง Line AD ลูกค้าจะได้รับ Cash back โดยการโอนเงินเช้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
1.2.7 กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
ลูกค้าสามารถเข้ามาชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ที่ทำการบริษัทฯ ตามเวลาทำการ หรือให้บริษัทอำนวยความสะดวกทางโทรศัพท์ หรือชำระผ่านเวปไซท์ของบริษัทเอคเซนทริค เอเนอร์ยี่ จำกัด

1.3 การส่งมอบสินค้า

1.3.1 กรณีลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง
บริษัทฯจะเริ่มนัดหมายกำหนดรับมอบสินค้าหลังจากได้รับค่ามัดจำสินค้า และเตรียมสินค้าตามลำดับการจองและการชำระเงินหลังปิดรอบและตามความสะดวกของลูกค้าเป็นรายๆไป
1.3.2 กรณีส่งเฉพาะสินค้า
บริษัทฯจะเริ่มนัดหมายกำหนดส่งมอบสินค้าหลังจากได้รับค่ามัดจำสินค้า และทยอยส่งมอบสินค้าตามลำดับการจองและการชำระเงินหลังปิดรอบและตามความสะดวกของลูกค้าและการจัดส่งของโรงงาน และจะแจ้งค่าจัดส่งสินค้าและกำหนดเวลาเป็นรายๆไป
1.3.3 กรณีงานติดตั้ง
บริษัทฯจะเริ่มนัดหมายกำหนดส่งมอบสินค้าและจัดหาช่างติดตั้งหลังจากได้รับค่ามัดจำสินค้า และทยอยส่งมอบสินค้าตามลำดับการจองและการชำระเงินหลังปิดรอบและตามความสะดวกของลูกค้าและการจัดส่งของโรงงาน และจะแจ้งค่าจัดส่งสินค้าและกำหนดเวลาเป็นรายๆไป
ลูกค้าแยกชำระค่าติดตั้งก่อนการยืนยันนัดหมายติดตั้ง และอาจมีส่วนเพิ่มเติมตามมาตรฐานงานติดตั้งขึ้นกับลักษณะหน้างานแล้วแต่กรณี

1.4 กติกาเพิ่มเติมในรอบนี้ (16-31 พค. 2021)

1.4.1 ราคาสินค้าที่จะลดลงตามปริมาณยอดจอง อาจจะลดลงขั้นละ 50 บาท ลูกค้าสามารถดูราคารายวันของสินค้านั้นๆใน Line AD
1.4.2 เครื่องแรกที่จองจะได้รับเลขหมาย 001 และ 002 สำหรับเครื่องที่สอง ต่อไปเรื่อยๆ
1.4.3 เครื่องที่มีเลขท้ายสองตัวตรงกับเลขท้ายสองตัวบน หรือล่างของสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้รับสินค้าฟรีตัวหนึ่งในรอบนั้น เป็นของสมนาคุณ ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ผู้จองทุกท่านทราบในวันก่อนปิดรอบ
1.4.4 บริษัทฯจะพิจารณาแจกสินค้าฟรีดังกล่าวทุกๆ 100 เครื่องเท่านั้น ดังนั้น อาจมีสินค้าไม่ครบ 100 เครื่อง ในล็อตก่อนปิดการขาย ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้

สั่งจองได้ที่ไลน์


การชำระเงิน

book
qr

งานบริการ ติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์

CONTACT


Eccentric Energy Co.,Ltd

21/19 Moo 8, Soi Liabklongsam 4, Lamlukka Rd., Lat Sawai, Lamlukka, Pathumthani 12150

02-1909941-2

ud@eccentric-energy.com

Line Official