01_EQcon_White
04_EQcon_PRO_Green
03_EQcon_PRO_Black

อุปกรณ์เสริมเพิ่มสกิลแอร์ เพื่อประหยัดพลังงาน และทำให้สบาย ไม่อับชื้น

girl_ac_eqcon_w_txt
เรามักจะปรับอุณหภูมิแอร์ให้เย็นกว่าที่ควร เพราะความชื้นสูง อุณหภูมิที่เย็นกว่าเดิมจะยิ่งทำให้แอร์กินไฟมากกว่าปกติ แต่อีคิวคอนจะรับรู้ถึงความชื้นที่สูงเกิน และสั่งให้แอร์ลดความชื้นลงมาในระดับที่เหมาะสม แต่ยอมให้อุณหภูมิสูงกว่าเดิม เราจะรู้สึกสบายกว่าเดิมการควบคุมแอร์ด้วยอีคิวคอนนี้ มีข้อดีหลายประการคือ
 • ประหยัดพลังงานจากการที่อุณหภูมิห้องสูงกว่าเดิม ลดการทำงานของแอร์
 • รู้สึกสบายเพราะความชื้นต่ำกว่าเดิม ทั้งที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ
 • เชื้อไวรัสจะมีอายุสั้นลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 • ลดการเกิดเชื้อรา
 
ด้วยขนาดเพียง 57x57x15 มม. ติดตั้งแทนเซนเซอร์ลมกลับ ในทางเทคนิค ไม่มีผลกับอายุการใช้งานของแอร์เดิม
ติดตั้งกับคอยล์เย็นของแอร์ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งแบบธรรมดาและอินเวอร์ทเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29c_comparision_normal_ac_vs_ac_with_eqcon

ระดับความสบายที่เท่ากัน ที่อุณหภูมิต่างๆกัน

ระดับความสบายที่ 24C/60%r.h. และ 27C/50%r.h. มีค่าเท่ากัน ดูจากอุณหภูมิน้ำค้างใกล้เคียงกัน

 

ระดับความสบายที่ 24C/60%r.h. และ 27C/50%r.h. มีค่าเท่ากัน ดูจากอุณหภูมิน้ำค้างใกล้เคียงกัน

ในชาร์ททางซ้ายสุด แสดงถึงระดับความสบายที่เท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน ตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิ 24 องศา ความชื้น 60% เราจะรู้สึกสบายเท่ากับ อุณหภูมิ 27 องศา ความชื้น 50% ทั้งสองจุดนี้แสดงด้วยสีเขียวอ่อน และมีอุณหภูมิน้ำค้าง (Dew point) ใกล้เคียงกัน (15.75 และ 15.69)
 
ในชาร์ทถัดมาทางขวา แสดงถึงขอบเขตความสบาย (Comfort zone) จุดที่แสดงด้วยสีแดงคือการปรับแอร์แบบเดิม จุดที่แสดงด้วยสีเขียวคือการควบคุมด้วยอีคิวคอน จะเห็นว่า จุดเขียว มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าจุดสีแดง  แต่มีปริมาณความชื้นในอากาศเท่ากัน อีคิวคอนจึงไม่ได้ทำให้แอร์กินไฟมากขึ้นจากการที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง
 • ความสบาย ไม่สามารถกำหนดด้วยอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว
 • ความสบาย ถูกกำหนดด้วยความชื้นสัมพัทธ์ด้วย
 • ที่อุณหภูมิ 25 องศาเท่ากัน หากความชื้นสูงเราจะรู้สึกร้อน หากต่ำจะรู้สึกหนาว
อีคิวคอน ทำให้แอร์มีความสามารถมากขึ้นในการควบคุมความชื้นได้ต่ำ (ดี) กว่าและคงที่กว่าเดิม ทำให้เราอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงกว่าเดิมได้อย่่างสบาย อาจเรียกได้ว่า เป็นนิยามใหม่ของความสบายแบบเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Comfort) 

 

ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

eqcon_savings_measurement1

 

เราได้ลองทดสอบแอร์ที่ติดอีคิวคอน Panasonic ขนาด 18000 บีทียู/ชั่วโมง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2020 ช่วงบ่าย 13:00-15:00 โดยเปิดแอร์ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงก่อนทดสอบ ตั้งที่ 25 องศา เมื่อถึงเวลา 13:00 จึงเริ่มวัดผลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แอร์ทำอุณหภูมิไม่ได้ 25 องศา คอมพ์แอร์จึงไม่ตัดการทำงานเลย ความสบายพออยู่ได้ ค่อนข้างดี หลังจากนั้น ต่ออุปกรณ์อีคิวคอนทันที ตั้งที่ 29 องศา รอ 30 นาที จึงเริ่มวัดผล แอร์เริ่มทำอุณหภูมิได้ พร้อมควบคุมความชื้น ความสบายน้อยกว่าตอนแรก แต่อยู่ได้ ไม่อับชื้น (นี่เป็นสภาวะสุดๆ การใช้งานจริงอาจไม่เป็นไปตามการทดสอบนี้) ผลที่ได้คือ แอร์ที่ติดอีคิวคอนประหยัดพลังงาน 51%

 

 

 

โครงการที่ติดตั้งใช้งาน

 • 2a
 • 2b
 • 5a
 • 5b
 • 6
 • 7a
 • 7b
 • 7c
 • 8a
 • 8b
 • 9a
 • 9b
 • 10a
 • 10b